Laaden...

Onze school

Home / Onze school

Missie & Visie

Het bieden van ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid vinden wij net als onze naamgever belangrijk. De Paus Johannes School stimuleert binnen het leerstofjaarklassensysteem de ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau. Het is ons doel kinderen cognitief en sociaal te ontwikkelen. Naast de schoolvakken besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers. Op PJS werkt een enthousiast team met moderne methoden die richting geven en mogelijkheden bieden om passend en uitdagend onderwijs te bieden waarmee goede opbrengsten gerealiseerd worden. De samenwerking  en communicatie tussen kind, ouder en medewerker vinden we essentieel. De werkgroep ouderbetrokkenheid welke bestaat uit ouders en medewerkers speelt een actieve rol binnen onze school. We streven ernaar om het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 te behalen. Veel meer leest u terug in het schoolplan en de schoolgids.

Ons team

Onderwijsontwikkelingen 2016-2017meer informatie

Alle teamleden ontwikkelen zich persoonlijk. Veelal gekoppeld aan collega’s met gelijke ontwikkelgebieden. Hierdoor is er een groot draagvlak en wordt heel veel bereikt. De beleidsterreinen met de speerpunten van 2017-2018 zijn hieronder kort aangestipt. Meer informatie leest u in het schoolplan en in de schoolgids.

Handelingsgericht werken (goede afstemming van het aanbod zorgt voor opbrengsten die boven het landelijk gemiddelde liggen)   ICT  (inzet van Chromebooks en Ipads ter ondersteuning van ons aanbod)   Didactisch handelen (IGDI werkwijze wordt nog verder inhoudelijk verdiept. Plusklas aanbod op school en in de cloud)   Pedagogisch handelen (keuze van nieuwe methode en POP gesprekken met leerlingen)    Ouderbetrokkenheid (omdat het werkt) Engels (in alle klassen)

JO 3.0 (fictieve naam van een leerling die onze school verlaat) Welke vaardigheden heeft deze leerling (JO 3.0)? Wat kan  (JO 3.0)?  En wie is (JO 3.0)? De volgende vragen worden schooljaar 17-18 ingevuld: Hoe krijgen we dit met ons onderwijs voor elkaar? Wat betekent dit voor ons handelen? Waar zijn we al een eind op weg? En wat hebben we zeker al op orde? Hoe realiseren we dit samen met het kind en de ouder, binnen en buiten de school?

Groepen

Groep 1/2a

Leerkrachten: Juf Mirja en Juf Aranka

Groep 1/2b

Leerkracht: Juf Ina

Groep 1/2c

Leerkrachten: Juf Karin juf Hilde

Groep 3a

Leerkrachten: Juf Eelkje

Groep 3b

Leerkracht: Juf Sara en Juf Marloes

Groep 4a

Leerkrachten: Juf Hester Juf Caroline

Groep 4b

Leerkrachten: Juf Simone Juf Rachel

Groep 5a

Leerkrachten: Meester Harry en Juf Stephanie (Juf Yvonne)

Groep 5b

Leerkrachten: Juf Emma en Juf Joke (Juf Nicole en Juf Rachel)

Groep 6a

Leerkrachten: Juf Brigitte en Juf Marije (Juf Josine)

Groep 6/7b

Leerkrachten: Juf Merel

Groep 7/8a

Leerkrachten: Juf Yvonne

Groep 8b

Leerkrachten: Juf Annabel