Laaden...

Onze school

Home / Onze school

Missie & Visie

Het bieden van ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid vinden wij net als onze naamgever belangrijk. De Paus Johannes School stimuleert binnen het leerstofjaarklassensysteem de ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau. Het is ons doel kinderen cognitief en sociaal te ontwikkelen. Naast de schoolvakken besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers. Op PJS werkt een enthousiast team met moderne methoden die richting geven en mogelijkheden bieden om passend en uitdagend onderwijs te bieden waarmee goede opbrengsten gerealiseerd worden. De samenwerking  en communicatie tussen kind, ouder en medewerker vinden we essentieel. De werkgroep ouderbetrokkenheid welke bestaat uit ouders en medewerkers speelt een actieve rol binnen onze school. We streven ernaar om het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 te behalen. Veel meer leest u terug in het schoolplan en de schoolgids.

Ons team

Onderwijsontwikkelingen 2016-2017meer informatie

Alle teamleden maken deel uit van werkgroepen die zich inhoudelijk bezig houden met de onderwijskundige ontwikkeling van de PJS. Hierdoor is er een groot draagvlak en wordt heel veel bereikt. De beleidsterreinen met de speerpunten van 2016 – 2017 zijn hieronder kort aangestipt. Meer informatie leest u in het schoolplan en in de schoolgids.

Handelingsgericht werken (zorgen dat de opbrengsten goed blijven, een sterke PDCA-cyclus door goede afstemming van het aanbod aan de leerlingen   ICT gebruik en vaardigheden (Eigentijds onderwijs waarbij vakgebieden geïntegreerd aangeboden worden met aandacht voor 21st century skills door inzet van Chromebooks en i-pads. Ook bij communicatie tussen ouders en school wordt intensief gebruik gemaakt van ICT.    Didactisch handelen (IGDI werkwijze wordt nog verder inhoudelijk verdiept. Zelfverantwoordelijkheid van kinderen wordt vergroot, daarnaast wordt veel  ingezet op presentatievaardigheden)    Pedagogisch handelen (Een nieuwe methode wordt uitgekozen en er worden POP gesprekken gevoerd met leerlingen)    Ouderbetrokkenheid (KOM gesprekken worden ingevoerd. Ook worden andere criteria uitgewerkt passend bij ouderbetrokkenheid 3.0

Groepen

Groep 1/2a

Leerkrachten: Juf Mirja en Juf Aranka

Groep 1/2b

Leerkracht: Juf Ina

Groep 1/2c

Leerkrachten: Juf Karin juf Hilde

Groep 3a

Leerkrachten: Juf Eelkje

Groep 3b

Leerkracht: Juf Sara en Juf Marloes

Groep 4a

Leerkrachten: Juf Hester Juf Caroline

Groep 4b

Leerkrachten: Juf Simone Juf Rachel

Groep 5a

Leerkrachten: Meester Harry en Juf Stephanie (Juf Yvonne)

Groep 5b

Leerkrachten: Juf Emma en Juf Joke (Juf Nicole en Juf Rachel)

Groep 6a

Leerkrachten: Juf Brigitte en Juf Marije (Juf Josine)

Groep 6/7b

Leerkrachten: Juf Merel

Groep 7/8a

Leerkrachten: Juf Yvonne

Groep 8b

Leerkrachten: Juf Annabel