Laaden...

Onderwijs

Home / Onze school  / Onderwijs

Onze Visie op lesgeven en leren is:

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen. Daarbij is oog hebben voor het individuele kind het belangrijkste. Kenmerkende pedagogische aspecten zijn veiligheid, betrokkenheid, plezier en vertrouwen. Welke door vakmanschap en teamgeest bewerkstelligd worden.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende aspecten van groot belang:

  • Interactief lesgeven middels IGDI (Interactieve, Gedifferentieerde, Directe, Instructie)
  • Onderwijs op maat geven: differentiëren in aanbod en instructie
  • Hanteren van activerende en motiverende werkvormen
  • Kinderen zelfstandig laten samenwerken middels coöperatieve werkvormen
  • Afhankelijk van onderwijsbehoefte bieden we zorg
  • We gaan ervan uit dat alle kinderen willen presteren
  • Wij hebben hoge verwachtingen
  • Ons doel is dat onze streefscores boven het landelijk gemiddelde liggen
  • Creatieve ontwikkeling is belangrijk

Intern begeleiderMeer informatie

De kaders van de interne begeleiding op het gebied van leerlingenzorg wordt op de Paus Johannes vormgegeven door Wineke van Dorst. Zij organiseert coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. Zij handelt planmatig, volgt daarbij de zorgplanning en werkt nauwgezet samen met collega’s, leerlingen en ouders. Indien leerlingen extra hulp nodig hebben, wordt deze in eerste instantie in de klas geboden door de leerkracht zelf of onderwijsassistent. Deze extra inzet wordt vastgelegd in een hulpplan voor 6 tot 8 weken en door de leerkracht gedeeld met ouders. Mocht de extra hulp niet het gewenst resultaat opleveren, dan wordt de leerling in overleg met ouders samen met de intern begeleider besproken en wordt de hulp waar nodig aangepast.