Laaden...

Ouders

Home / Ouders

Praktische informatie

Vakanties & Roostervrije dagen
Maandag 5 juni 2017
Tweede Pinksterdag
Vrijdag 23 juni 2017
Studiedag
Maandag 26 juni 2017
Studiedag
Vrijdagmiddag 21 juli 2017
Lesvrij (start Zomervakantie)
Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2017
Zomervakantie
vrijdag 22 september 2017
Studiedag
23 t/m 27 oktober 2017
herfstvakantie
25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
kerstvakantie
maandag 12 februari 2018
studiedag
26 februari t/m 2 maart 2018
voorjaarsvakantie
30 maart 2018
Geode vrijdag
maandag 2 april 2018
2de Paasdag
vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
meivakantie
maandag 21 mei 2018
2de Pinksterdag
vrijdag 22 juni 2018
studiedag
maandag 25 juni 2018
Studiedag (margedag, onder voorbehoud)
maandag 23 juli t/m 31 augustus 2018
zomervakantie

In de urenberekening staat ook een margedag gepland voor het geval van eventuele calamiteiten. Mocht in het jaar duidelijk zijn dat deze niet nodig is geweest dan kan deze nog ingepland worden.

Deuren open

8:25 uur

5 dagen gelijk rooster

8:30 – 14:00 uur

Zonder assistentie van ouders kan een school niet. Steeds meer ouders begrijpen ook dat hulp noodzakelijk is bij het realiseren van onderwijs met gerichte aandacht. Wij zijn dan ook blij met de hulp van vele ouders op school. Sterker nog bij de organisatie van vele activiteiten waarbij soms de hele school betrokken is, kunnen we niet zonder uw hulp. Om maar een aantal zaken te noemen:

Sportdag
Schoolreisjes
Luizencontroles
Extra schoonmaak
Aankleden school
Tuingroep

Via de Nieuwsbrief wordt soms nog extra hulp gevraagd bij activiteiten waarvoor zich tot dan toe onvoldoende hulp beschikbaar is.
Dit jaar start een leerkracht met het coördineren van alle ouderhulp die op school geboden wordt. Hoe deze taak uitgevoerd gaat worden, wordt in de loop van het schooljaar zichtbaar.

Bij het klikken op onderstaande onderwerpen krijgt u diverse tips, suggesties om thuis op een andere manier met uw kind het leren verder te laten gaan.

Bewegen en motoriek 2
Geheugen2
rekenen2
Schrijven(1)
Taal en Spelling2
Zaakvakken2
diverse Apps en Websites (nog niet gereed)

TAAL

Taal methode STAAL

Informatiefilmpje over de methode Staal:  https://youtu.be/BLz9FSXiBGA
Wilt u uw kind helpen met de spellingscategorieën van Staal. Op www.youtube.com zoekt u naar spellingscategorieën van Staal en dan krijgt u alle uitleg.

LEZEN

REKENEN

Rekenen methode Alles Telt
 
Op de website geeft de uitgever van Alles Telt tips voor ouders om samen met hun kinderen te oefenen. Deze tips zijn ingedeeld naar leeftijd. Daarnaast geeft de website onder het kopje ‘Wat leert mijn kind?’ per jaargroep aan wat er op rekengebied wordt aangeboden.

https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/rekenen/alles-telt/alles-telt/voor-gebruikers/ondersteuning-ouders
www.fisme.science.uu.nl/rekenweb

ANDERE VAKGEBIEDEN - INSTANTIES

Techniektorens: https://creativekidsconcepts.com/detechniektorens
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Voor opvoedvragen kunnen ouders terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Afhankelijk van de woonplaats is dat in Langedijk http://www.cjglangedijk.nl of in Alkmaar http://www.cjgalkmaar.nl.
Voor voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang werken wij samen met SKL (stichting Kinderopvang Langedijk) voor meer informatie zie:  http://www.kinderopvanglangedijk.nl
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (informatie over Ziektebeelden voor basisscholen) Hierin vindt u de richtlijnen welke de school volgt in het geval van ziekte van kinderen en naar school komen. RIVM-Informatie over ziektebeelden voor basisscholen mrt 2016