Laaden...

Ouderraad

Home / Ouders  / Ouderraad

De ouderraad

De ouderraad van de PJS  bestaat uit ouders die nauw betrokken zijn bij de planning, organisatie en uitvoering van de binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de kerst- en paasviering, het sinterklaasfeest, het schoolreisje en de carnaval middag. Dergelijke activiteiten behoren niet tot het reguliere onderwijsprogramma en worden ook niet door de overheid bekostigd. Zonder de enorme inzet van onze ouderraad zouden deze activiteiten nooit elk jaar weer van de grond komen.  Door onder andere deze activiteiten wordt gestreefd naar het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school en het leveren van een bijdrage aan het welzijn en welbevinden van de kinderen. Alle activiteiten worden in samenspraak en goed overleg met het team en de schoolleiding georganiseerd. Voor deze activiteiten vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Zonder deze bijdrage is de ouderraad niet in staat de diverse activiteiten te organiseren. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks, afhankelijk van de begroting, vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Voor het schooljaar 2016-2017 is deze €35,00 voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 en €20,00 voor nieuwe leerlingen die tussen 12 oktober en 31 december op onze school starten. De bijdrage voor kinderen die na 1 januari op onze school starten is €5,00.

Daarnaast is de bijdrage voor het kamp van de kinderen van groep 8 €85,00.

De oudervereniging heeft een jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hier zijn alle ouders en teamleden welkom. Tijdens deze vergadering legt de OR verantwoording af m.b.t. het (financieel) gevoerde beleid over het afgelopen schooljaar. De oudervereniging is hiertoe jaarlijks verplicht. Tevens vraagt de OR jaarlijks goedkeuring m.b.t. de voorgestelde ouderbijdrage en de daaraan verbonden begroting voor het komende schooljaar.

De OR van de PJS bestaat uit 10 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: Tim Visser (voorzitter), Audrey Kok (secretaris) en Lydia de Haan (penningmeester). Nieuwe leden kunnen zich melden bij het dagelijkse bestuur van de ouderraad. Het dagelijks bestuur wordt door de leden van de ouderraad benoemd.  De ouderraad vergadert ongeveer 6 maal per jaar, bij deze vergaderingen zijn vertegenwoordigers van het team en/of de directeur aanwezig. Wilt u hen bereiken dan kan dat eenvoudig via or.pjs@atriumscholen.nl

Het jaarverslag van 2016-2017 vindt u hier: Jaarverslag ouderraad 2016-2017

 

Samenstelling ouderraad

De samenstelling van het schooljaar 2016 – 2017

 • Tim Visser – Voorzitter
 • Audrey Kok – Secretaris
 • Lydia de Haan – Penningmeester
 • Remco Zoon
 • Ellen Rietveld
 • Martha Blog
 • Bianca Commandeur
 • Femke Vestering
 • Paula Dijakovic
 • Nicolette Nieuwland
 • Doreen Apeldoorn
 • Cisca de Haas
 • Hester Mein & Ina Ruiter – Teamvertegenwoordigers